mobiel 0625492100 schrijf je eigen bijdrage en stuur die via email naar info@snelvindbaar.nl

 

PHPBoek();

PHPBoek is een online boek over PHP. PHP is een veelgebruikte scripttaal, speciaal bedoeld voor de ontwikkeling van websites en integratie met HTML. Dit boek helpt je op weg met PHP.

De PHP cursus in dit boek is bedoeld voor zelfstudie als je de programmeertaal PHP wil leren. Je mag het boek gratis en voor niks lezen en de gebruikte voorbeelden zijn open source. PHPBoek is geschikt voor zowel mensen die nog nooit geprogrammeerd hebben als mensen die al kunnen programmeren in een andere programmeertaal. Vanwege de vragen en opdrachten aan het eind van een hoofstuk kan PHPBoek ook gebruikt worden in cursusverband.

Wat is PHP?

PHP is een scripttaal die speciaal voor het maken van websites ontwikkeld is. Veel opties van PHP zijn hier dan ook op gericht. Een groot voordeel van PHP ten opzichte van andere scripttalen voor het maken van websites (zoals ASP, JSP en ColdFusion) is dat PHP volledig gratis en bij bijna alle webhosters voorgeïnstalleerd is. Hierdoor is er een grote gemeenschap rondom PHP ontstaan met als resultaat dat er duizenden, zo niet miljoenen, scripts op internet klaar liggen om gebruikt te worden.

PHP is een server-side programmeertaal. Dit betekent dat alle scripts op de webserver worden uitgevoerd en niet op de computer van de bezoeker zoals bijvoorbeeld bij JavaScript het geval is. Hierdoor zijn zaken als het uploaden van bestanden, sturen van e-mails en het gebruiken van gegevens in een database mogelijk. Ook is er volledige controle over hoe een script wordt uitgevoerd, omdat het niet door de gebruiker is aan te passen.

Aangezien de scripts door de webserver worden uitgevoerd, moet deze webserver wel uitgerust zijn met de PHP software om dit daadwerkelijk te kunnen doen. De meeste webhostingbedrijven hebben standaard ondersteuning voor PHP. Het kan echter geen kwaad om dit even te controleren en desnoods over te stappen.

Om de voorbeelden en opdrachten uit dit boek te volgen en te maken is het handig om de PHP software op de eigen computer te installeren. Hoe dit moet wordt in het volgende hoofdstuk uitgelegd.

De afkorting 'PHP' is nu al vele malen gevallen. Deze afkorting staat voor PHP Hypertext Preprocessor, wat zoveel betekent als 'HTML voorbereider'. PHP bereid dus de HTML-code die naar de bezoeker van de website gestuurd wordt voor uit de scripts die opgeroepen worden. Het resultaat van PHP scripts is dus een normale HTML-pagina, maar wel een die dynamisch is samengesteld aan de hand van invoer van de bezoeker en/of informatie uit een database.

Leeswijzer

Ieder hoofdstuk is volgens een vast patroon opgezet. Na een korte introductie van de inhoud van het hoofdstuk wordt allereerst aandacht besteed aan een stuk theorie over het onderwerp dat in het hoofdstuk behandeld wordt. Dit theorie gedeelte is ruim geïllustreerd met code-voorbeelden. Na dit theorie gedeelte volgt in veel hoofstukken een uitgewerkt praktijkvoorbeeld dat gebruikt maakt van de tot dan toe behandelde theorie.

Hierna kan de geleerde theorie getoetst worden door middel van de zelftest en oefening aan het eind van de meeste hoofdstukken. De zelftest bestaat uit een aantal meerkeuzevragen die betrekking hebben op de theorie uit het hoofdstuk. De meerkeuzevragen behandelen de belangrijkste zaken uit het hoofdstuk, de antwoorden worden vanzelfsprekend ook gegeven. De oefening heeft eveneens betrekking op de theorie van het betreffende hoofdstuk, maar gebruikt vaak ook elementen uit voorgaande hoofdstukken. Bij iedere oefening is het de bedoeling om zelf een PHP-script te schrijven. Naar mate men in het boek vordert neemt de moeilijkheidsgraad van de oefeningen toe. Van iedere oefening is een uitwerking beschikbaar.

Dit boek is geschreven voor PHP-versie 5 en hoger. PHP 5 gaat alweer een aantal jaar mee, maar wordt nog steeds voorzien van updates. Het is niet aanbevolen om een oudere versie dan PHP 5.3 te gebruiken. Soms bestaat een bepaalde functionaliteit alleen in nieuwere versies van PHP; wanneer dit het geval is staat dit expliciet aangegeven.

Er wordt in dit boek uitgegaan van een gedegen voorkennis van HTML. HTML-code in voorbeelden uit boek wordt niet verder toegelicht. In de voorbeelden in dit boek is uitgegaan van het HTML5 doctype.

De verschillende hoofdstukken van het boek kunnen bereikt worden via de navigatielinks onder de tekst van ieder hoofdstuk en via het menu rechtsboven op iedere pagina.

Veel plezier met het doornemen van PHPBoek en succes met het maken van je website!

Naar PHPboek

 

Jasper Vries